Evropská unie

plakát - zde otevřít.

Personální podpora a vzdělávání MŠ Pastelka

 

 

 

 

Název školy příjemce:

Mateřská škola Pastelka: Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace
 

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005944


Název projektu:

Personální podpora a vzdělávání MŠ Pastelka
 

V rámci projektu chceme zvýšit možnost dočasné personální podpory MŠ o školního asistenta a poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem. Dále rozšířit počet logopedických asistentů v MŠ, prostřednictvím absolvování DVPP a tím posílit prevenci častých logopedických vad či poruch řeči předškolních dětí. Rodičům chceme poskytnout dostatečné informace k tématům týkajících se usnadnění přechodu dětí do základní školy, formou odborně zaměřených tématických setkávání s externím odborníkem.

Přihlášení