Provozní řád - Dobranov

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace
Odloučené pracoviště DOBRANOV 4
PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY
č.7/17 D
Čj. 97/17 D Platnost od: 1.9.2017
Spisový znak: 2.1/ A5 Počet příloh: 0

 

Adresa odloučeného pracoviště: Mateřská škola Dobranov 4, DOBRANOV 471 21

Zřizovatel: Město Česká Lípa
Odpovědná osoba: Jana Červinková – ředitelka školy
L.Z.Bařinová – vedoucí učitelka
Právní forma příspěvková organizace
IČO: 70982155
Kapacita MŠ: 25 dětí
Typ zařízení: celodenní provoz
Způsob stravování: vlastní příprava – kuchyň a jídelna v přízemí MŠ
Provoz MŠ: 6,15 – 16,00 hodin
Počet tříd: 1 třída heterogenní - 25 dětí (děti 2,5 – 6;7 leté)
Jiné aktivity: logopedická prevence,

2. Režimové požadavky

6,15-8,15 hodin

8,30-9,00 hodin příchod dětí, spontánní výběrové činnosti v různých centrech, rušné a pohybové aktivity, s náčiním,
hygiena ,dopolední společná svačina
9,00-9,45 hodin
činnosti dětí řízené pedagogem, které podněcují aktivní učení na základě týdenní motivace, skupinového, individuálního a frontálního charakteru
Pohybové aktivity v průběhu dne dle potřeby dětí a uvážení učitelky.
9,45 -10,00 hodin hygiena a příprava na pobyt venku
10,00 -11,30 hodin pobyt venku, školní zahrada - pohybové aktivity, hry,poznávací činnosti, vycházky do okolí a přírody
11,30-12,00 hodin oběd, sebeobslužné činnosti, upevňování správných návyků při stolování, kultury jídla
12,00-14,00 hodin

převlékání a odpočinek na lehátku s literární nebo hudebně poslechovou chvilkou, klidové činnosti dle potřeby dětí (zájmové aktivity – angličtina)
14,00-14,30 hodin hygiena, sebeobslužné činnosti, svačina
14,30-16,00 hodin zájmová odpolední činnost, opakovací chvilky, hry /i na zahradě – dle počasí/,individuální rozhovory s rodiči, odchod dětí z MŠ


3. Pohybové aktivity

Podmínky, vybavení

Prostory tříd jsou přiměřeně velké pro pohybové aktivity dětí. Ve třídách je k dispozici sportovní vybavení - tyče,míčky, kuželky, obruče, kytičky, molitanové stavebnice, textilní prolézací tunely, domečky, skluzavka, variabilní překážkové dráhy, lavičky, terapeutičtí ježci, míče, skákací míče, polykarpova stavebnice………
Prostor školní zahrady je velmi pěkně vybaven hracími prvky: houpačkami, kolotočem, průlezkami, skluzavkami, šplhací věží, pískovištěm (Tomovy parky)
Další vybavení - trojkolky,koloběžky,trampolína,stolní tenis, hračky na písek, koš k míčovým hrám…………….
Tělovýchovné činnosti provádíme v prostorách třídy, v případě pěkného počasí na zahradě, která je pro tuto činnost postupně doplňována.


Druh pohybových aktivit

řízené pohybové aktivity během dne pohybové hry, hudebně pohybové hry, překážkové dráhy, tělovýchovná řízená činnost 1x týdně, aktivní naplňování indiv. potřeby pohybu v průběhu dne dle zájmu dětí
pohybové aktivity při pobytu venku závodivé hry, pohybové hry, překonávání přírodních překážek, pohyb na nářadí na zahradě MŠ, vycházky do přírody…..
sportovní akce sportovní dopoledne na MDD, výlety do okolí, návštěva ZOO, účast na akcích ost. MŠ (Ježek Bodlinka……)
Frekvence zařazování pohybových aktivit během dne

Každodenní spontánní pohybová aktivita
Řízená tělovýchovná činnost - nejméně 1x týdně.
Pohybové aktivity při pobytu venku - každodenně.
Polodenní výlety - několikrát ročně.


4. Pobyt venku

Mateřská škola je postavena ve vesnici bez chodníků, s pozemky, které jsou z velké části ve vlastnictví soukromých osob,nebo ohrazené elektrickými dráty – pastviny.Mateřská škola má velkou dobře vybavenou zahradu.Naproti MŠ u silnice, je neoplocené veřejné hřiště s průlezkami a houpačkami.
Podmínky pobytu na školní zahradě

Údržba školní zahrady je prováděna smluvními technickými službami,(sekání trávy, prořez stromů) Na školní zahradě je k dispozici pískoviště. Písek v pískovišti je pravidelně vyměňován.V letních měsících se kropí vodou před hrou. Na travnaté ploše jsou umístěny herní prvky - průlezky, kolotoč, houpačky, skluzavky, šplhací věže… .

Pobyt na školní zahradě

V letních měsících v 9,00-11,15 hod. 9,00 /s řízenou činností/15,00-16,00 hry do rozchodu dětí
V zimních měsících od 10,00-11,15 hodin - hry se sněhem, stavění sněhuláků, sáňkování, klouzání, stavba domků ze sněhu, koulování, apod.
Vycházky s pohybovými aktivitami


Délka pobytu 9,45 -11,15 hod.
Denně kromě silného větru, deště, mrazu (-10C), inverze.

- vycházka s chůzí do kopce
- vycházka do lesa, překonávání přírodních překážek, vycházky po okolí
- pohybové a závodivé hry na zahradě
- (cesta do České Lípy) vycházka do města a okolí s poznáváním, návštěva kulturních pořadů

 

Provozní řád pískoviště

Údržba pískovišť: - písek je měněn pravidelně 1x za 2 roky
- pískoviště je pravidelně zakrýváno sítí
- o údržbě písku je vedena evidence
- do areálu MŠ a k pískovištím nemají přístup psi ani kočky

5. Odpočinek a spánek

Zařazení v režimu dne: 12,00 -14,00 hod.
Formy - starší děti: odpočinek na matraci s literární nebo hudební chvilkou, klidové
činnosti dle potřeby dětí ( výuka anglického jazyku )

- mladší děti: spánek, klidová činnost dle individuální potřeby dětí, odpočinek na lehátku s literární nebo hudební poslechovou chvilkou

Ukládání lehátek a lůžkovin

Každé dítě má své stálé místo na spaní a stabilně připravené a označené fotografii. Pro děti, které navštěvují MŠ nepravidelně, jsou lehátka i lůžkoviny uloženy v regálech k tomu určených .


6. Způsob nakládání s prádlem

Výměna prádla

Výměna lůžkovin se provádí 1x za 3 neděle, výměna ručníků 1x za týden, v případě potřeby ihned. Pyžama 1x za týden . Skladované čisté prádlo je uloženo ve skříních vedle lehárny.


Způsob praní prádla

Prádlo a drobné věci se perou v MŠ (oblečení kuchařky,oblečení na hraní, návleky..). Pere a žehlí školnice .Pyžama perou rodiče.

Způsob manipulace s prádlem

Při manipulaci s prádlem je čisté prádlo udržováno odděleně od prádla použitého.
Čisté a špinavé prádlo se ukládá do prostoru k tomu určenému.

7. Otužování

• zhodnocení individuálních potřeb a možností dětí vzhledem ke zdravotnímu stavu
• odolnost a zdraví dětí zvyšujeme přiměřeným oblékáním dětí
• při každodenním cvičení zajišťujeme dostatečné větrání místností
• děti jsou denně na čerstvém vzduchu, co nejdéle možnou dobu dle podmínek počasí
• děti spí ve vyvětrané místnosti, při otevřených oknech
• otužování vzduchem a v létě i omývání studenou vodou po poledním odpočívání

 

V České Lípě dne : 30.8.2017

 

Jana Červinková
ředitelka Mateřské školy Pastelka,
Česká Lípa,Svárovská 3315,
příspěvková organizace
 

Přihlášení