Provozní řád školní zahrady

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY
č.11/13
Čj. 51/13 Platnost od: 1.1.2013
Spisový znak: 2.1/ A5 Počet příloh: 0

 

Provozovatel: Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková
organizace

Zřizovatel: Město Česká Lípa

Za úklid zodpovídá: školnice, uklizečka, učitelky MŠ


1. Denní úklid venkovní hrací plochy

- školní zahrada je otevřena denně od provozní doby MŠ tj. od 6,30 do 16,30 hod, kdy je při odchodu učitelek uzamčena brána i branka
- plocha zahrady je pravidelně kontrolována před pobytem dětí na zahradě a vše, co na ni nepatří je včas odklizeno
- úklid pískoviště je dle potřeby prováděn přehrabáváním
- pískoviště je zakrýváno síťovinou
- vizuální kontrola technického stavu herních prvků a mobiliáře je prováděna vždy před použitím paní učitelkami


2. Vybavení hrací plochy

- areál venkovní hrací plochy je oplocen po celém obvodu
- plocha je převážně zatravněná, dlážděný povrch je využíván v minimální míře
- zahrada je vybavena hracími prvky - pískoviště, průlezky, kládové, závěsné, pružinové houpačky, lavičky, skluzavky, kolotoč, hrací domek a venkovní bazének (dle potřeby a fin.možností budou herní prvky doplňovány)


3. Průběžná péče o herní prvky a mobiliář

- je-li zjištěna nějaká závada na zahradním nářadí, učitelky ihned nahlásí závadu ředitelce nebo její zástupkyni. Ta v nejkratší možné době zajistí opravu.
- O stavu a kontrole mobiliáře na zahradě MŠ je pověřenou učitelkou dle rozpisu proveden písemný záznam - viz šanon ŠZ Tomovy parky.


4. Roční revize herních prvků

- kontrola je prováděna revizním technikem dle smlouvy 1x ročně, který se prokázal certifikátem k provádění kontrol dle ČSN EN
- revizní technik provádí opravy poškozeného nářadí, doporučí řešení
- zápisy jsou vedeny – viz šanon ŠZ Tomovy parky

5. Péče o zeleň

- sečení zelených ploch, odvoz trávy, prořezávání okrasných keřů a dřevin, hrabání a odvoz listí zajišťuje smluvní firma.


6. Údržba pískoviště

- obruby pískoviště jsou kontrolovány učitelkami před hraním dětí v pískovišti.
- do areálu MŠ nemají přístup psi ani kočky, pískoviště není znečišťováno, je zakrýváno.
- písek je vyměňován po 2letech smluvní firmou s dodáním protokolu o
nezávadnosti písku
- v letních měsících je kropeno vodou


7. Je přísně zakázáno vstupovat do prostor únikového schodiště vedoucí z objektu.
V České Lípě dne 1.1.2013


Jana Červinková
ředitelka Mateřské školy Pastelka, Česká Lípa,Svárovská 3315, příspěvková organizace

Přihlášení