Provozní řád školní zahrady - Dobranov

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ ZAHRADY - DOBRANOV 4
č.11/13
Čj. 51/13D Platnost od: 1.1.2013
Spisový znak: 2.1/ A5 Počet příloh: 0

 

Provozovatel: Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková
organizace,odloučené pracoviště DOBRANOV 4

Zřizovatel: Město Česká Lípa

Za úklid zodpovídá: školnice, učitelky MŠ

Provozní doba: pondělí-pátek od 6.15 do 16.15 hod.
v době konání akcí (dle dohody s organizátorem akce)
akci vždy nahlásit policii a hasičům

Zahrada je určena pouze pro děti, které jsou přijaté k docházce do mateřské školy pro daný školní rok.
Rodiče nesou odpovědnost za úrazy dětí v prostoru zahrady před předáním a po převzetí dítěte od učitelky.V areálu se zbytečně nezdržují.Pokud dítě odchází domů je mu vstup na herní prvky povolen jen v doprovodu zákonného zástupce.
Psi mají na zahradu z hygienických důvodů vstup zakázán.

1. Denní úklid venkovní hrací plochy

• před pobytem dětí na zahradě je vše, co na ni nepatří odklizeno
a připraveno na bezpečný vstup do prostor (v zimě odklizen
sníh, odstraněny možné překážky apod.) Z:školnice
• úklid pískoviště je dle potřeby prováděn přehrabáváním Z:školnice
• pískoviště je zakrýváno síťovinou Z:školnice
učitelky
• vizuální kontrola technického stavu herních prvků
a mobiliáře je prováděna vždy před použitím Z:učitelky

2. Vybavení hrací plochy

• areál venkovní hrací plochy je oplocen po celém obvodu
• plocha je převážně zatravněná, dlážděný povrch je využíván v minimální míře
• zahrada je vybavena hracími prvky - pískoviště, průlezky, kládové, závěsné, pružinové houpačky, lavičky, skluzavky, kolotoč, hrací domek,trampolína (dle potřeby a fin.možností budou herní prvky doplňovány)


3. Průběžná péče o herní prvky a mobiliář

• je-li zjištěna nějaká závada na zahradním nářadí,
ihned nahlásit,závadu vedoucí učitelce Z: učitelky


• operativně zajistit opravu závad Z: školnice
ved.učitelka
• o kontrole stavu mobiliáře a čistoty na zahradě MŠ
proveden písemný záznam - viz kniha závad Z:školnice
1x týdně-pondělí

4. Roční revize herních prvků

• kontrola je prováděna revizním technikem dle smlouvy
1x ročně, který se prokázal certifikátem k provádění
kontrol dle ČSN EN (provádí opravy poškozeného Z:ředitelka
nářadí, doporučí řešení) ved.učitelka

5. Péče o zeleň

• sečení zelených ploch, odvoz trávy, prořezávání okrasných keřů
a dřevin,zajišťuje smluvní firma. Z:školnice
• hrabání a odvoz listí (pomoc dětí) Z:školnice


6. Údržba pískoviště

• obruby pískoviště jsou kontrolovány před hraním na pískovišti Z:učitelky
• hrubé nečistoty jsou odstraněny dle potřeby Z:školnice
• písek je vyměňován po 2letech smluvní firmou s dodáním
protokolu o nezávadnosti písku Z:ved.učitelka
• 2x ročně přerytí písku (na začátku sezony,po prázdninovém
otevření mateřské školy) Z:školnice
• v letních měsících je kropeno vodou Z:školnice

Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny provozovatele. Při porušení tohoto řádu má provozovatel právo vykázat návštěvníka z areálu školy.


V České Lípě dne 1.1.2013


Jana Červinková
ředitelka Mateřské školy Pastelka, Česká Lípa,Svárovská 3315, příspěvková organizace
 

Přihlášení