Platba za MŠ v nouzovém stavu ČR

Vážení rodiče,

informace k úhradě školného.

 

1. Úhrada za březen: MŠ byla v provozu do 23.03.2020 Provoz byl přerušen na 6 dní od 24.03. - 31.03.2020

Úhrada za školné činí 362,- Kč.

 

2. Úhrada za duben: Provoz je přerušen prozatím do 09.04. Město vydá určitě včas informace o dalším postupu.

V případě otevření mateřské školy v průběhu dubna, bude dětem započítáno školné a stravné za odchozené dny.

(školné 1 den = 25,- Kč, stravné se nemění)

V případě uzavření mateřské školy celý měsíc, nebudete školné platit.

 

3. Případné přeplatky za stravné a školné bude paní VŠJ řešit, až nastane opět řádný chod školy - v nutných případech individuálně.

Přeji Vám všem hodně sil v této nelehké době.

Jana Červinková

ředitelka MŠ Pastelka

Přihlášení