omluvenky


Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace

 

OMLUVNÝ LIST

 

Jméno omlouvaného dítěte …………………………………………………………………….

 

 

od ………………………….. do ……………………………………..

 

 

Důvod: a) rodinné důvody
b) zdravotní důvody
c) jiné ……………………………………………………………………………….

 

 

Datum: …………………… Podpis (zákonný zástupce)…………………………………….

Přihlášení