2018

Rozpočet 2018, úprava k 26.11.2018/ čerpání k 31.12.2018

KÚ Libereckého kraje...................................... 5 832730,- / 5 832730,-

MÚ Česká Lípa Provozní náklady................... 1 072 000,-/1 017 941,43
Odpisy................................................................... 30 000,- /51 609,-
Mimoškolní aktivity............................................... 12 000,-/12 000,-
Údržba zeleně ......................................................300 000,-/299 899,-
Oprava jímky .........................................................30 000,-/29 960,-
Údržba herních prvků............................................ 30 000,-/30 000,-

_________________________________________________________________________________

8.1.2018

Schválený rozpočet = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na rok 2018
název zařízení: Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Svárovská 3315, 470 01 Česká Lípa

v tis. Kč

MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - ostatní provozní náklady ..............................1 072
MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - odpisy (závazný ukazatel)................................. 30
MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - mimoškolní aktivity (závazný ukazatel) .............12
MŠ Pastelka, Svárovská 3315 - údržba zeleně Dobranov .................................300

VÝNOSY v tis. Kč
název položky výnosů rozpočet pro rok 2018
příspěvek zřizovatele (provoz,odpisy, mzdy, OON vč.odvodů, závazný ukazatel apod.) 1 114

údržba zeleně - MŠ Dobranov 300

výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.) 890
výnosy z doplňkové činnosti
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů) 5 307 ostatní výnosy

VÝNOSY CELKEM 7 311

NÁKLADY v tis. Kč
název položky náklady rozpočet pro rok 2018
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.) 5 308
ostatní náklady na provoz včetně odpisů 2 004

NÁKLADY CELKEM 7 311

a) sestavil: Jolana Fliegelová funkce ekonom podpis
b) schválil: Jana Červinková funkce ředitelka podpis
V České Lípě dne: 10.11.2017

Schválený střednědobý výhled= plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na období 2019 - 2020
název zařízení: Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Svárovská 3315, Česká Lípa

VÝNOSY v tis. Kč
název položky výnosů

rok 2019 rok 2020
příspěvek zřizovatele (provoz,odpisy, mzdy, OON vč.odvodů, závazný ukazatel apod.)

1 062 1 072
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)

900 900
výnosy z doplňkové činnosti
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)

5 395 5 664
ostatní výnosy

50 50

VÝNOSY CELKEM

7 407 7 686

Náklady: v tis. Kč.
název položky náklady rok

2019 rok 2020
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.)

5 395 5 664
ostatní náklady na provoz včetně odpisů

2 012 2 022

Náklady celkem

7 407 7 686

a) sestavil: Jolana Fliegelová funkce ekonom Podpis
b) schválil: Jana Červinková funkce ředitelka Podpis
V České Lípě dne: 10.11.2017

Zastupitelstvo města Česká Lípa schválilo svým usnesením č. 611/2017 ze dne 15. 12. 2017
rozpočet města na rok 2018 a rozpočtový výhled na období 2019 – 2023.

datum vyvěšení : 8.1.2018

10.11.2017

Návrh rozpočtu = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na rok 2018
název zařízení: Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Svárovská 3315, 470 01 Česká Lípa

VÝNOSY v tis. Kč
název položky výnosů rozpočet pro rok 2018
příspěvek zřizovatele (provoz,odpisy, mzdy, OON vč.odvodů, závazný ukazatel apod.) 1 114
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.) 890
výnosy z doplňkové činnosti
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů) 5 307
ostatní výnosy

VÝNOSY CELKEM 7 311

NÁKLADY v tis. Kč
název položky náklady rozpočet pro rok 2018
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.) 5 308
ostatní náklady na provoz včetně odpisů 2 004

NÁKLADY CELKEM 7 311

a) sestavil: Jolana Fliegelová funkce ekonom podpis
b) schválil: Jana Červinková funkce ředitelka podpis
V České Lípě dne: 10.11.2017

Návrh střednědobého výhledu = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na období 2019 - 2020
název zařízení: Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Svárovská 3315, Česká Lípa

VÝNOSY v tis. Kč
název položky výnosů

rok 2019 rok 2020
příspěvek zřizovatele (provoz,odpisy, mzdy, OON vč.odvodů, závazný ukazatel apod.)

1 062 1 072
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.)

900 900
výnosy z doplňkové činnosti
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)

5 395 5 664
ostatní výnosy

50 50

VÝNOSY CELKEM

7 407 7 686

Náklady: v tis. Kč.
název položky náklady rok

2019 rok 2020
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.)

5 395 5 664
ostatní náklady na provoz včetně odpisů

2 012 2 022

Náklady celkem

7 407 7 686

a) sestavil: Jolana Fliegelová funkce ekonom Podpis
b) schválil: Jana Červinková funkce ředitelka Podpis
V České Lípě dne: 10.11.2017

datum vyvěšení : 10.11.2017

Přihlášení