2019

SCHVÁLENÝ plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na rok 2019

název zařízení: Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Svárovská 3315, 470 01 Česká Lípa

VÝNOSY v tis. Kč
název položky výnosů rozpočet pro rok 2019
příspěvek zřizovatele (provoz,odpisy, mzdy, OON vč.odvodů, závazný ukazatel apod.) ............1144
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.).................................. 970
výnosy z doplňkové činnosti
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)............................................................. 6400
ostatní výnosy

VÝNOSY CELKEM ...........................................................................................................................8514

NÁKLADY v tis. Kč
název položky náklady rozpočet pro rok 2019
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.)......................................................................... 6400
ostatní náklady na provoz včetně odpisů ...............................................................................2114

NÁKLADY CELKEM ...................................................................................................................8514

a) sestavil: jméno a příjmení funkce podpis
Jolana Fliegelová ekonom
b) schválil: jméno a příjmení funkce podpis
Jana Červinková ředitelka
V České Lípě dne: 13.2.2019

SCHVÁLENÝ střednědobý výhled = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na období 2020 - 2021

název zařízení: Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Svárovská 3315, 470 01 Česká Lípa

VÝNOSY v tis. Kč
název položky výnosů rok 2020 rok 2021
příspěvek zřizovatele (provoz,odpisy, mzdy, OON vč.odvodů, závazný ukazatel apod.) 1155 1166
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.) 970 970
výnosy z doplňkové činnosti
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů) 7056 7760
ostatní výnosy (úroky, pojistné události, zapojení fondů apod.)

VÝNOSY CELKEM 9181 9896

Náklady: v tis. Kč.
název položky náklady rok 2020 rok 2021
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.) 7056 7760
ostatní náklady na provoz včetně odpisů 1475 1486
potraviny 650 650

Náklady celkem 9181 9896

a) sestavil: jméno a příjmení funkce Podpis
Jolana Fliegelová ekonom
b) schválil: jméno a příjmení funkce Podpis
Jana Červinková ředitelka
V České Lípě dne: 13.2.2019

Schváleno Radou města Česká Lípa dne 19. 3. 2019, č. usnesení 129/C/C/2019"

datum vyvěšení : 2.4.2019

_____________________________________________________________________________________

Návrh rozpočtu = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na rok 2019

název zařízení: Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Svárovská 3315, 470 01 Česká Lípa

VÝNOSY v tis. Kč
název položky výnosů rozpočet pro rok 2019
příspěvek zřizovatele (provoz,odpisy, mzdy, OON vč.odvodů, závazný ukazatel apod.) ............1144
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.).................................. 970
výnosy z doplňkové činnosti
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)............................................................. 6400
ostatní výnosy

VÝNOSY CELKEM ...........................................................................................................................8514

NÁKLADY v tis. Kč
název položky náklady rozpočet pro rok 2019
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.)......................................................................... 6400
ostatní náklady na provoz včetně odpisů ...............................................................................2114

NÁKLADY CELKEM ...................................................................................................................8514

a) sestavil: jméno a příjmení funkce podpis
Jolana Fliegelová ekonom
b) schválil: jméno a příjmení funkce podpis
Jana Červinková ředitelka
V České Lípě dne: 13.2.2019

Návrh = střednědobého výhledu = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na období 2020 - 2021

název zařízení: Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Svárovská 3315, 470 01 Česká Lípa

VÝNOSY v tis. Kč
název položky výnosů rok 2020 rok 2021
příspěvek zřizovatele (provoz,odpisy, mzdy, OON vč.odvodů, závazný ukazatel apod.) 1155 1166
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.) 970 970
výnosy z doplňkové činnosti
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů) 7056 7760
ostatní výnosy (úroky, pojistné události, zapojení fondů apod.)

VÝNOSY CELKEM 9181 9896

Náklady: v tis. Kč.
název položky náklady rok 2020 rok 2021
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.) 7056 7760
ostatní náklady na provoz včetně odpisů 1475 1486
potraviny 650 650

Náklady celkem 9181 9896

a) sestavil: jméno a příjmení funkce Podpis
Jolana Fliegelová ekonom
b) schválil: jméno a příjmení funkce Podpis
Jana Červinková ředitelka
V České Lípě dne: 13.2.2019

datum vyvěšení : 14.2.2019

Přihlášení