2019

ČERPÁNÍ ROZPOČTU R. 2019

                                                                         Rozpočet 2019/ čerpání k 31.12.2019

KÚ Libereckého kraje...................................... 6 790 385,- / 6 790 385,-

MÚ Česká Lípa Provozní náklady................... 1 095 000,-/1 126 460,- (dopl. z rezerv. fondu)

Odpisy................................................................... 37 000,- /36 801,-

Mimoškolní aktivity............................................... 12 000,-/12 000,-

 

datum vyvěšení: 24.2.2020

______________________________________________________________________

Změna schváleného rozpočtu = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na rok 2019 č...1/2019.....

název zařízení: Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Svárovská 3315, 470 01 Česká Lípa
IČ: 70982155

VÝNOSY v tis. Kč
název položky výnosů schválený rozpočet

                                                                    změna rozpočtu    upravený rozpočet     po schválené změně zřizovatelem

příspěvek zřizovatele

(provoz,odpisy, mzdy, OON

vč.odvodů, závazný ukazatel apod.) ...........1 144 ...........................................................................1 144
výnosy z hlavní činnosti

(např. školné, stravné, realizace

koncertů apod.)............................................. 970 ..............................................................................970
výnosy z doplňkové činnosti................................................................................................................. 0
dotace

(mzdy KÚLK, dotace,

transfery z jiných zdrojů).............................. 6 400 .............................548 ........................................6 948
ostatní výnosy 0

VÝNOSY CELKEM ........................................8 514............................ 548....................................... 9 062

NÁKLADY
název položky náklady schválený rozpočet

                                                                změna rozpočtu   upravený rozpočet      po schválené změně zřizovatelem

osobní náklady

(mzdy, OON, odvody apod.)   ...................6 400...................... 548...................................... 6 948

ostatní náklady na provoz

včetně odpisů........................................... 2 114................................................................... 2 114

 

NÁKLADY CELKEM ...................................8 514.................... 548...................................... 9 062

a) sestavil: jméno a příjmení funkce podpis
Simona Škvorová ekonomka
b) schválil: jméno a příjmení funkce podpis
Jana Červinková ředitelka
V České Lípě dne: 11.11.2019

Datum vyvěšení 17.12.2019

___________________________________________________________

 

SCHVÁLENÝ plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na rok 2019

název zařízení: Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Svárovská 3315, 470 01 Česká Lípa

VÝNOSY v tis. Kč
název položky výnosů rozpočet pro rok 2019
příspěvek zřizovatele (provoz,odpisy, mzdy, OON vč.odvodů, závazný ukazatel apod.) ............1144
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.).................................. 970
výnosy z doplňkové činnosti
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)............................................................. 6400
ostatní výnosy

VÝNOSY CELKEM ...........................................................................................................................8514

NÁKLADY v tis. Kč
název položky náklady rozpočet pro rok 2019
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.)......................................................................... 6400
ostatní náklady na provoz včetně odpisů ...............................................................................2114

NÁKLADY CELKEM ...................................................................................................................8514

a) sestavil: jméno a příjmení funkce podpis
Jolana Fliegelová ekonom
b) schválil: jméno a příjmení funkce podpis
Jana Červinková ředitelka
V České Lípě dne: 13.2.2019

SCHVÁLENÝ střednědobý výhled = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na období 2020 - 2021

název zařízení: Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Svárovská 3315, 470 01 Česká Lípa

VÝNOSY v tis. Kč
název položky výnosů rok 2020 rok 2021
příspěvek zřizovatele (provoz,odpisy, mzdy, OON vč.odvodů, závazný ukazatel apod.) 1155 1166
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.) 970 970
výnosy z doplňkové činnosti
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů) 7056 7760
ostatní výnosy (úroky, pojistné události, zapojení fondů apod.)

VÝNOSY CELKEM 9181 9896

Náklady: v tis. Kč.
název položky náklady rok 2020 rok 2021
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.) 7056 7760
ostatní náklady na provoz včetně odpisů 1475 1486
potraviny 650 650

Náklady celkem 9181 9896

a) sestavil: jméno a příjmení funkce Podpis
Jolana Fliegelová ekonom
b) schválil: jméno a příjmení funkce Podpis
Jana Červinková ředitelka
V České Lípě dne: 13.2.2019

Schváleno Radou města Česká Lípa dne 19. 3. 2019, č. usnesení 129/C/C/2019"

datum vyvěšení : 2.4.2019

_____________________________________________________________________________________

Návrh rozpočtu = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na rok 2019

název zařízení: Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Svárovská 3315, 470 01 Česká Lípa

VÝNOSY v tis. Kč
název položky výnosů rozpočet pro rok 2019
příspěvek zřizovatele (provoz,odpisy, mzdy, OON vč.odvodů, závazný ukazatel apod.) ............1144
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.).................................. 970
výnosy z doplňkové činnosti
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů)............................................................. 6400
ostatní výnosy

VÝNOSY CELKEM ...........................................................................................................................8514

NÁKLADY v tis. Kč
název položky náklady rozpočet pro rok 2019
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.)......................................................................... 6400
ostatní náklady na provoz včetně odpisů ...............................................................................2114

NÁKLADY CELKEM ...................................................................................................................8514

a) sestavil: jméno a příjmení funkce podpis
Jolana Fliegelová ekonom
b) schválil: jméno a příjmení funkce podpis
Jana Červinková ředitelka
V České Lípě dne: 13.2.2019

Návrh = střednědobého výhledu = plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Česká Lípa na období 2020 - 2021

název zařízení: Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace
Sídlo zařízení: Svárovská 3315, 470 01 Česká Lípa

VÝNOSY v tis. Kč
název položky výnosů rok 2020 rok 2021
příspěvek zřizovatele (provoz,odpisy, mzdy, OON vč.odvodů, závazný ukazatel apod.) 1155 1166
výnosy z hlavní činnosti (např. školné, stravné, realizace koncertů apod.) 970 970
výnosy z doplňkové činnosti
dotace (mzdy KÚLK, dotace, transfery z jiných zdrojů) 7056 7760
ostatní výnosy (úroky, pojistné události, zapojení fondů apod.)

VÝNOSY CELKEM 9181 9896

Náklady: v tis. Kč.
název položky náklady rok 2020 rok 2021
osobní náklady (mzdy, OON, odvody apod.) 7056 7760
ostatní náklady na provoz včetně odpisů 1475 1486
potraviny 650 650

Náklady celkem 9181 9896

a) sestavil: jméno a příjmení funkce Podpis
Jolana Fliegelová ekonom
b) schválil: jméno a příjmení funkce Podpis
Jana Červinková ředitelka
V České Lípě dne: 13.2.2019

datum vyvěšení : 14.2.2019

Přihlášení