čerpání rozpočtu

Rozpočet 2020/ čerpání k 31.12.2020


KÚ Libereckého kraje...................................... 7 199 894,- / 7 199 894,-
MÚ Česká Lípa provozní náklady................... 1 095 000,-/922 604,44
Odpisy................................................................... 34 000,- /33 923,-

Mimoškolní aktivity............................................... 12 000,-/12 000,-

 

Vloženo 25.2.2021

Přihlášení