PŘIJATÉ DĚTI

Přijaté děti, dle registračních čísel, které Vám byly přiděleny emailem (popř. sms zprávou).

Pokud tu své číslo nenajdete, NEJSTE Z KAPACITNÍCH DŮVODŮ  přijati.

Pokud Vaše dítě bylo přijato na jinou MŠ, prosím o zaslání vyplněného tiskopisu =naskenovaný - emailem 

ms.pastelka@tiscali.cz

 

ZPĚTVZETÍ ŽÁDOSTI

 

Přijaté děti MŠ Pastelka Svárovská 3315, Česká Lípa

21/21
22/21
23/21
24/21
26/21
28/21
29/21
31/21
33/21
35/21
36/21
41/21
42/21
43/21
44/21
45/21
46/21
50/21
51/21
52/21
55/21
56/21
57/21
74/21
75/21

PRO ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ SE DOSTAVTE OSOBNĚ DO MŠ PASTELKA SVÁROVSKÁ 3315 Č. L.

....27.5.2021... OD 8.00 - 14.00 hod.

 

 

 

Přijaté děti MŠ Pastelka Dobranov

66/21D
67/21D
68/21D
69/21D
73/21D

PRO ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ SE DOSTAVTE OSOBNĚ DO MŠ PASTELKA DOBRANOV 4

....27.5.2021... OD 8.00 - 14.00 hod.

 

 

 

Přihlášení