Stanovení podmínek ...

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace


STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ č. 2/19
Č.j.: 16/19 Účinnost od: 7.5.2019
Spisový znak: 2.1. / A5 Počet příloh: 0

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa,Svárovská 3315, příspěvková organizace po dohodě se zřizovatelem městem Česká Lípa a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/20

Místo pro podávání žádostí:

1.Mateřská škola Pastelka, Svárovská 3315, Česká Lípa
kancelář v přízemí

Doba pro podání žádosti: od 8.30 do 11.00 hod. a od 14.00 do 15.30 hod.

 

2.Mateřská škola Pastelka Dobranov 4
kancelář v 1. patře

Doba pro podání žádosti: od 8.30 do 11.00 hod.


Termín: 7.5.2019
Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce také originál rodného listu dítěte a potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo x nepodrobilo stanovenému pravidelnému očkování.

Místo, termín a doba pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/20 budou umístěny na nástěnce v hale mateřské školy, zveřejněny na stránkách mateřské školy – www.mspastelka.cz a v místním tisku Městské noviny a na plakátech vydaných Městem ČL.

V České Lípě dne 26.3.2019

----------------------------------------

Jana Červinková
ředitelka Mateřské školy Pastelka
Česká Lípa, Svárovská 3315
příspěvková organizace

 

Přihlášení