MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ

23.11.2020

VÁŽENÍ RODIČE z MŠ Svárovská,

Termín otevření mateřské školy po karanténě:

úterý 24.11.2020

 

Zákonní zástupci dětí, které byly v MŠ přítomny 13.11. 2020, předloží COVID 19 negativní test (SMS), pokud již do mateřské školy neposlali.

 

Jana Červinková
ředitelka Mateřské školy Pastelka,

 

 

_________________________________________

 

 

19.11.2020 VÁŽENÍ RODIČE z MŠ Svárovská,

z důvodu pozitivního testu zaměstnance MŠ a konzultace s KHS je třeba s Vaším dítětem, které docházelo do školky 13.11. 2020, absolvovat test na covid-19 (bohužel platí i pro děti, které již na testu byly).

Testování by mělo proběhnout od 21. do 23.11.2020. Žádanky byly odeslány.

Vy své dítě objednáte k odběru samostatně.

Prosíme o přeposlání SMS s výsledkem testu.

Děkujeme za pochopeni.

Ředitelka MŠ

 

19.11.2020 VÁŽENÍ RODIČE z MŠ Svárovská,

otevření MŠ Pastelka se posouvá

na 24.11.2020.

Důvodem je opětovné testovaní zaměstnanců a některých děti.

Přejeme Vám hlavně zdraví.

Ředitelka MŠ J. Červinkova

 

_____________________________________________

15.11.2020

Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Díky novému formuláři nepotřebujete od školy potvrzení o uzavření. Na formuláři sami vyplníte prohlášení o uzavření zařízení, které dítě navštěvuje.

_____________________________________________

13.11.2020 VÁŽENÍ RODIČE z MŠ Svárovská

z důvodu pozitivních výsledků (COVID 19) u zaměstnankyň z mateřské školy a po dohodě s KHS jsem nucena MŠ Pastelka, Svárovská 3315 uzavřít do karantény.

Pravděpodobný termín otevření : 23.11.2020

 

Děti, které byly v MŠ 6.11.2020 je nutné otestovat. (rodiče těchto dětí budou osloveny nebo obvolány tř. učitelkami)

Co musí rodič udělat:


• v pondělí nahlaste dětskému lékaři
• objednat termín na odběrném místě (Čeká Lípa, Liberec, Mladá Boleslav)
• být v karanténě doma
• do čtvrtka 19.11.2020 nahlásit MŠ výsledek testu (na číslo, kde omlouváte děti)

 

 

SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY.

------------------------------------------------------------------------------

 

9.11.2020 Vážení rodiče z MŠ Svárovská

z důvodu kontaktu zaměstnankyň z naší MŠ s pozitivní (COVID 19) zaměstnankyní z našeho druhého zřízení, je možné, že bude naše MŠ od pondělí 16.11.2020 na 10 dní v karanténě.
Po testech, které budou provedeny v pátek 13.11.2020 a jejich pozitivních výsledcích, budu nucena mateřskou školu uzavřít.
SLEDUJTE PROTO BĚHEM VÍKENDU WEBOVÉ STRÁNKY.

 

-------------------------------------------------------------------


9.11.2020 Vážení rodiče z MŠ DOBRANOV


v mateřské škole je další pozitivní případ na COVID 19
– po dohodě s KHS je mateřská škola od 6.11.2020 uzavřena


Všechny děti, které byly od pondělí 2.11.do pátku 6.11.ve školce, se musí otestovat!
(
TESTY PROVÉST NEJDŘÍVE OD 13.11.)


Co musí rodič udělat:
• objednat si termín na odběrném místě (Čeká Lípa, Liberec, Mladá Boleslav)
• být v karanténě doma
• nahlásit MŠ výsledek testu

Testy nebudete platit.


MŠ se opět otevře po karanténě 18.11.2020.
Nutné doložit negativní test. ( děti které byly od 2.11.2020 v MŠ Dobranov)

ředitelka MŠ Pastelka

_______________________________________________

 

 

 

6.11.2020

Vážení rodiče z MŠ DOBRANOV

v mateřské škole pozitivní dítě na COVID 19

– po dohodě s KHS se mateřská škola dnes 6.11.2020 ZAVÍRÁ

 

Všechny děti, které byly v pondělí 2.11.2020 ve školce, se musí otestovat!

 

Co musí rodič udělat:

 

• objednat si termín na odběrném místě (Čeká Lípa, Liberec, Mladá Boleslav)
• být v karanténě doma
• nahlásit MŠ výsledek testu

 

Nacionále dětí během pátku budou nahlášeny KHS.
Testy nebudete platit.

 

MŠ se opět otevře po karanténě 16.11.2020.
Nutné doložit negativní test. ( děti které byly 2.11.2020 v MŠ Dobranov)

 

ředitelka MŠ Pastelka

 

 

3.11.2020-MŠ DOBRANOV

VÁŽENÍ RODIČE !!

U rodinného příslušníka dítěte z naší mateřské školy, které bylo naposledy přítomno 2.11.2020, je potvrzený pozitivní test
COVID 19.
Po konzultaci s KHS :
• Sledujte zdravotní stav svých dětí. (nemusí mít kašel ani rýmu)
• Pokud se projeví příznaky: únava, bolest hlavy, celého těla- oznamte toto lékaři dítěte a ředitelce (učitelce) mateřské školy.
• Provoz je prozatím nepřerušen. Prostory vydezinfikovány.

O dalším vývoji stavu budete informováni.

Je na Vašem zvážení, pokud nadále budete docházet do mateřské školy.

Kamila Stárková, vedoucí učitelka MŠ Dobranov
 

 

Jana Červinková
Ředitelka MŠ

 

 

30.10.2020 - MŠ SVÁROVSKÁ

VÁŽENÍ RODIČE !!

U dítěte z naší mateřské školy, které bylo naposledy přítomno 22.10.2020,
je potvrzený pozitivní test COVID 19.

Po konzultaci s KHS :
• Sledujte zdravotní stav svých dětí. (nemusí mít kašel ani rýmu)
• Pokud se projeví příznaky: únava, bolest hlavy, celého těla.
• Oznamte toto lékaři dítěte a ředitelce (učitelce) mateřské školy.

• Provoz je prozatím nepřerušen. Prostory vydezinfikovány.

O dalším vývoji stavu budete informováni.

Je na Vašem zvážení, pokud nadále budete docházet do mateřské školy.

Jana Červinková
Ředitelka MŠ

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

23.10.2020

VÁŽENÍ RODIČE !!

U rodinného příslušníka dítěte docházejícího do naší mateřské školy se vyskytl potvrzený pozitivní test COVID 19.

Provoz je prozatím nepřerušen. Prostory vydezinfikovány.

O dalším vývoji stavu budete informováni.

Je na Vašem zvážení, pokud nadále budete docházet do mateřské školy.

Jana Červinková
Ředitelka MŠ

Vážení rodiče,

• Mateřská škola zahájila 1.září svou činnost v plném rozsahu.
• Nevyžadujeme prohlášení o bezinfekčnosti.
• Rodiče nevstupují dále do třídy, děti předávají paní učitelce u dveří.
• Děti se přivítají s paní učitelkou (rodiče jsou zodpovědni za to, že paní učitelka o dítěti ví).
• Plošná povinnost nošení ochranných roušek není zavedena. Sledujte však bedlivě informace, v případě mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice, by se ochranné roušky nasadily.
• Děti budou mít v šatně v sáčku k dispozici 1 ochrannou roušku.
• Při zahájení školního roku sdělte paní učitelkám ve třídě aktuální kontakty mailové i telefonické - pokud se liší; příp. je v průběhu školního roku okamžitě aktualizujte.
• Při vstupu do budovy školy je připraven prostředek pro dezinfekci rukou.
• Upozorňujeme zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nesmí do budovy školy vstoupit!
• Dítě doprovázejte pouze jedna osoba příslušná k předávání a vyzvedávání dítěte do a ze školky.
• Cizí osoby mají vstup do školy zakázán!
• Od pátku 4.9.2020 změna vstupního kódu.
• V případě konkrétních mimořádných situací je škola povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená KHS nebo ministerstvem zdravotnictví.
• Škola zajišťuje hygienické zásady, dezinfekci prostorů, povrchů a předmětů.
• Teplota bude dětem měřena bezkontaktním teploměrem v případě podezření na infekční onemocnění Covid-19.
• V případě náznaku onemocnění děti budou izolovány od ostatních, nasadíme roušku (děti budou mít v šatně) a okamžitě voláme zákonné zástupce k neprodlenému převzetí dítěte. O onemocnění Covid – 19 nebo případné karanténě Vaší rodiny, mateřskou školu okamžitě informujte ve svých třídách a u vašich učitelek.
• Pokud bude vyhlášena karanténa nařízením, mimořádným opatřením KHS nebo ministerstvem zdravotnictví, budeme děti v povinném ročníku předškolního vzdělávání vzdělávat distančním způsobem.
• Je zakázáno do mateřské školy nosit jakékoliv předměty z domova (hračky, řetízky, korále, atd.), jídlo.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

zjišťujeme závaznou docházku Vašeho dítěte / dětí od 18.5. 2020.

Napište sms do 14.5.2020.
MŠ Svárovská : 734 346 245 (žlutá třída), 734 346 246 (zelená třída), 734 346 247(červená třída)
MŠ Dobranov : 607 930 986

DOCHÁZKA DĚTÍ JE DOBROVOLNÁ
Školné nebude účtováno dětem, které do MŠ nebudou docházet.
Apelují na rodiče, aby pečlivě zvážili docházku svých dětí a doporučuji v zájmu menších skupin ponechat děti nezaměstnaných rodičů a matek na MD doma.

PODMÍNKY PROVOZU

1. v pondělí při příchodu do budovy :
• si budete všichni dezinfikovat ruce
• odevzdáte vyplněné čestné prohlášení.
Při prvním vstupu do mateřské školy po znovuotevření je zákonný zástupce povinen podepsat Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění
Bez podepsání prohlášení nemůže být dítě poprvé vpuštěno do MŠ.
(13.a 14.5.2020 8.00-12. k vyzvednutí v MŠ, ke stažení na web. stránkách, 18.5. v hale MŠ)
Do MŠ bude přijato dítě jen zcela zdravé! To znamená bez jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění – rýma, kašel, zvýšená tělesná teplota nebo horečka.
Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do mateřské školy vstoupit. Tím je myšleno jak dítě, tak doprovázející osoba.

2. každý den s sebou pro dítě :
• 2 roušky - podepsané (šátek či látkový tunel)
• podepsaný sáček na čisté roušky a sáček na použité roušky
• do budovy vstupují všichni v roušce, doprovázející osoba si ponechá roušku ve všech prostorách MŠ, děti odloží roušky do svého igelitového sáčku ve svém šatnovém boxu.

3. v prostorách MŠ a v areálu:
• po vstupu do budovy si všichni vydezinfikují ruce
• dodržujte odstupy a zdržujte se po nezbytně nutnou dobu
• v případě většího počtu dětí a dospělých v šatně, vyčkejte na chodbě
• do mateřské školy vstupuje dítě v doprovodu POUZE 1 OSOBY. To samé platí i při odchodu dětí z MŠ
• v prostorách školy děti i učitelky roušky nosit nemusí
• před vstupem do třídy si děti důkladně (20 až 30 sekund) umyjí ruce vodou a tekutým mýdlem
• rodiče NEVSTUPUJÍ do prostor třídy, děti předají učitelce u dveří (nezdržují se mezi dveřmi)
• ranní filtr probíhá „pohledem", případně pohovorem s rodiči
• pokud bude dítě jevit známky infekce dýchacích cest, nebude do kolektivu vpuštěno
• je zakázáno nosit z domova do školky hračky, plyšáky, knížky apod.

4. při pobytu venku budeme využívat školní zahradu, kde děti i učitelky nemusí nosit roušku,
při pobytu venku mimo areál MŠ roušku mít musí

5. prostory mateřské školy budou častěji dezinfikovány, na toaletách budou papírové
ubrousky, dávkovače s mýdlem, dezinfekce na ruce, dezinfikovat se budou několikrát
denně kliky, vypínače, podlahy, zábradlí, hračky a jiné povrchy. Místnosti se budou větrat.

6. stravování dětí bude probíhat za zvýšených hygienických podmínek, při výdeji jídel budou
mít zaměstnanci ŠJ roušku i rukavice.

7. pokud se v průběhu dne u dítěte projeví podezření na infekční onemocnění, škola bude
okamžitě kontaktovat zákonné zástupce. Pokud dítě vykazuje některý z příznaků
COVID-19, bude umístěno do samostatné místnosti do doby, než si ho vyzvednou zákonní
zástupci. O podezření bude informována Krajská hygienická stanice.

 

KE STAŽENÍ ZDE:

ČESTNÉ  PROHLÁŠENÍ 

 

v České Lípě 11.5.2020

Jana Červinková
ředitelka Mateřské školy Pastelka,
Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace

 

Rozhodnutí ředitelky


Mateřské školy Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace

Ředitelka výše uvedené mateřské školy, na základě
projednání se zřizovatelem,
rozhodla
o otevření MŠ

od pondělí
18.5. 2020

podmínky provozu budou stanoveny 11.5.2020

Prosím, sledujte webové stránky školy www. mspastelka.cz, na kterých zjistíte aktuální informace k provozu školy.

V České Lípě dne: 7.5.2020
Jana Červinková
ředitelka Mateřské školy Pastelka,
Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace

 

Uzavření MŠ a vystavení OČR

Mateřská škola Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace

Rozhodnutí ředitelky Mateřské školy Pastelka, Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace

Ředitelka výše uvedené mateřské školy, na základě rozhodnutí vlády o nouzovém stavu,
rozhodla (dle platné Vyhlášky č.14/2005 §3 odst.2 v platném znění)
po projednání se zřizovatelem,
o uzavření MŠ Pastelka ( Svárovská i Dobranov)
z mimořádně závažných důvodů v době

od úterý 24.3. 2020 do odvolání


Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření (prodloužení)MŠ bude
připravena k vyzvednutí v MŠ Svárovská 3315, Česká Lípa :
po telefonické domluvě na tel.: 734 346 248

Prosím, sledujte webové stránky školy www. mspastelka.cz, na kterých zjistíte aktuální informace k provozu školy.

V České Lípě dne 7.4.2020

Jana Červinková
ředitelka Mateřské školy Pastelka,
Česká Lípa, Svárovská 3315, příspěvková organizace

 

1 oznámení o mimořádném opatření

2 příloha k mimořádnému opatření

3 příloha k mimořádnému opatření II.

 

 

 

 

 

Přihlášení