ZÁPIS DO  MŠ  14.5.2024

 

Místo pro podávání žádostí:

1.     Mateřská škola Pastelka, Svárovská 3315, Česká Lípa………..sborovna v přízemí

2.     Mateřská škola Pastelka Dobranov 4…………………………. kancelář v 1. patře

Doba pro podání žádosti:

od 8.30 do 11.00 hod. a od 13.00 do 15.30 hod.

 Dokumenty, které je nutné vyplnit a doručit do mateřské školy:

  • žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
  • potvrzení o pravidelném očkování dítěte od registrovaného praktického lékaře (nebude požadován u dětí s povinnou předškolní docházkou)
  • rodný list dítěte k nahlédnutí a odsouhlasení
  • občanský průkaz zákonného zástupce k nahlédnutí
  • kopii doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) - pokud dítě bylo již vyšetřeno na žádost lékaře, či zákonných zástupců

Formuláře je možné stáhnout a vytisknout z našich webových stránek, nebo si je osobně vyzvednout v mateřské škole od 2. 5. do 10. 5. 2024 dopoledne v době od 8,00 - 11,00 hodin a odpoledne od 13,30 - 14,30 hodin. (boční vchod MŠ)

Vyplněné žádosti, potvrzení o očkování, případně doporučení ze školských poradenských zařízení,  rodný list dítěte, občanský průkaz, doručí a předloží zákonní zástupci v době oficiálního zápisu dne 14. 5. 2024 v MŠ. Prosíme, dostavte se i s dítětem!

O přijetí / nepřijetí/ dítěte k předškolnímu vzdělávání vydává ředitelka školy ve správním řízení Rozhodnutí.

V den zápisu do MŠ Vám předáme přidělené registrační číslo, které bude uváděno na veškerých dokumentech. Před zveřejněním přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ se Vám telefonicky ozveme.

 Podle školského zákona č. 561/2004 Sb., bude rozhodnutí oznámeno:

  • zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých dětí (pod registračními čísly) na nástěnce v hale mateřské školy
  • na webových stránkách MŠ: www.mspastelka.cz  
  • při vyzvednutí Rozhodnutí o přijetí v MŠ, které podepíšete, zároveň obdržíte formulář Adaptační dotazník a Evidenční list, který po potvrzení od dětského lékaře, přinesete v den nástupu dítěte do MŠ 

 ŽÁDOST + další = v sekci " PRO RODIČE" - Zápis dětí do MŠ

 

 

 MŠ DOBRANOV

 

O nás

Nová Mateřská škola v České Lípě má kapacitu 75 dětí. Je koncipována jako dvoupodlažní nepodsklepený objekt obdélníkového tvaru s plochým zastřešením. Hlavní vstup je na severní straně budovy, od příjezdových komunikací v ulicích U Rybníčku a Svárovská. Na východní straně objektu je samostatný vstup pro zásobování, na jižní straně je dětem nově k dispozici téměř dvojnásobně větší zahrada, než měly dříve. V přízemí se nachází jedna třída pro 25 dětí s příslušenstvím, kanceláře ředitelky a účetní. Dále je zde kuchyň s výtahem spojující malou výdejnu jídla v prvním patře. Zde jsou další dvě třídy, každá pro 25 dětí, s příslušenstvím. Jídlo se v mateřské škole připravuje v moderní kuchyni. Vytápění je plynové.

MŠ Pastelka
MŠ Dobranov

Druhé předškolní zařízení s kapacitou 25 dětí, patřící k naší organizaci se nachází nedaleko města Česká Lípa, na vesnici Dobranov.Tato mateřská škola je velký zděný dvoupodlažní dům (bývalá fara).V přízemí se nachází školní kuchyň a jídelna, velký vestibul slouží jako šatna dětí, dále je zde sociální zařízení zaměstnanců a kotelna na tuhá paliva. Prostorné schody nás dovedou do prvního patra, kde je třída pro děti všech věkových kategorií  se sociálním zařízením a lehárnou. V prvním patře se nachází i  kancelář vedoucí učitelky. Více o nás