Drobečková navigace

Úvod > MŠ Pastelka > Zelená pastelka

Zelená pastelka

třídní učitelky: Miroslava Rosová, Jana Červinková

Třídní vzdělávací program  2023/24

„ Rok s Mínou a Hafíkem"

Pejsek a kočička, nás budou provázet po celý školní rok. Umožní dětem adaptaci na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a paní učitelkami, zvládnout odloučení od rodičů. Nabídnou dětem nové činnosti. Budeme si povídat, zpívat, hrát i cvičit, kreslit i malovat, smát se a užívat si společně každý den. Vždy se přivítáme básničkou a pohlazením.

Mína, Hafík volají, všechny děti vítají.

Dobré ráno, dobrý den, popřejeme si hezký den.

Budeme si spolu hrát, zpívat kreslit, malovat.

Budeme se mít všichni rádi, protože jsme kamarádi.

Plán akcí 2023/24

dle IB - integrovaných bloků školního vdělávacího programu

Když zaťuká podzim

 • Jablíčkový den – děti v červeném.
 • Podzimní vycházky za ježkem Bodlinkou – hledáme barevné listí.

Vánoční čas a zimní radování

 • Mikulášská nadílka v MŠ.
 • Hrajeme si na čertíky.
 • Vánoční besídka – pro rodiče, posezení u vánočního stromku.
 • Karneval.
 • Bílá zima – bílý den.

 Probouzíme jaro

 • Barevné dny – vítání jara.
 • Bílá - Sněženkový týden.
 • Zelená - Travička zelená.
 • Žlutá  - Sluníčkový týden.
 • Broučkový den.
 • Besídka ke Dni matek.
 • Jarní, prodloužené vycházky do okolí, rybník Žizníkov, Hubertova stezka.

Se sluníčkem do světa

 • Slavíme den dětí.
 • ZŠ Moskevská – pohádka, výstava dětských prací, zmrzlina ve městě.
 • Dopolední výlet na závěr školního roku.
 • Táborák na ŠZ.

Ostatní akce

 • Informační třídní schůzka pro rodiče.
 • Pohádky divadla Koloběžka, akce ve školce – dle nabídek.
 • Vánoční fotografování. Skupinka na konci školního roku.

 

Plán  integrovaných bloků na šk.rok 2023/24

Když zaťuká podzim

 • Mína a Hafík, noví kamarádi.
 • Na zahrádce s Mínou a Hafíkem – ovoce, zelenina, pohádka Jablíčko, O veliké řepě.
 • S Mínou a Hafíkem do lesa. – lesní zvířátka, pohádka Tři medvědi, houby.
 • Jak Mína s Hafíkem potkali ježka Bodlinku – barevné listí.
 • Mína s Hafíkem pouštějí draky.

 Vánoční čas a zimní radování

 • Hrátky s Bertíkem.
 • Těšíme se na Vánoce.
 • Hrajeme si s pohádkou - karneval u Míny a Hafíka.

 Probouzíme jaro

 • Jak se Mína s Hafíkem těšili na jaro – voláme jaro, jarní kytičky.
 • S broučky na paloučku.
 • Návštěva Velikonočního zajíčka.
 • Mína a Hafík jedou na výlet – hry s dopravními prostředky.
 • Sluníčko a kytička pro maminku.

 Se sluníčkem do světa

 • Hrálo si koťátko na sluníčku – domácí zvířátka, mláďátka.

 

Úkoly vzdělávacích činností vyplývající z evaluace předcházejícího šk.roku

  oblast:

 Pohybová:

 • Rozvíjet a podporovat u dětí správné držení těla pravidelným zařazováním zdravotních cviků.
 • Nabízet rozmanité množství cvičebního náčiní a motivovat je k radosti z pohybu.
 • Zařazovat dostatek tělesné aktivity i při pobytu venku, seznamovat je s jednoduchými pohybovými hrami, dokázat udržet kruh.

 Jazyková:

 • Zařazovat jazykové chvilky – gymnastiku mluvidel, artikulaci, dechová cvičení – jako prevenci správné výslovnosti.
 • Vést děti ke srozumitelnému vyjádření svých potřeb a přání.
 • Rozvíjet řečové schopnosti a dovednosti, využívat říkadel, obrázků, knížek, apod.

  Poznávací:

 • Zaměřit se na rozvoj poznávacích schopností odpovídajících věku dítěte.
 • Nabízet dětem činnosti podporující jejich zvídavost tak, aby samy projevovaly radost z objevování nových věc.
 • Zvládnout elementární poznatky o přírodě, ročních dobách, rodině, zvířatech, pojmenovat barvy, zacházet s hračkami, skládat puzzle, naučit se zpaměti krátké texty a udržet pozornost.

Estetická:

 • Umět se radovat z naučeného a poznaného. Jak ve výtvarných a pracovních činnostech, tak hudebních.
 • Zařazovat rytmizaci, hru na tělo i na rytmické nástroje.
 • Reagovat na hudební i rytmické doprovody, vnímat tempo, melodii a rytmus. Umět zpaměti texty písní i básní.
 • Nabízet dětem a seznamovat je s výtvarnými technikami. (mačkání papíru, vytrhávání, modelování, kresba, malba, se zaměřením na obsah).
 • Vytvářet návyky správného sezení, sebeobsluhy, hygieny a upravenosti.

 Sociální:

 • Zvládnout adaptaci na nové prostředí a odloučit se na nějaký čas od rodičů.
 • Postupně dodržovat základní pravidla chování a jednání: Neubližovat si navzájem. Umět navázat kontakt s ostatními dětmi a posilovat radost ze styku s nimi.
 • Dodržovat zdvořilostní návyky (pozdravit, poprosit, poděkovat).
 • Dbát na ochranu zdraví a dbát na bezpečnost (vnímat nebezpečí na silnici, cizí lidé, psi…).
 • Podporovat dětská přátelství.
 • Respektovat pokyny p. učitelky.
 • Sžít se s kolektivem nových kamarádů, s režimem dne.
 • Zapojovat se do denních činností, aktivit a ranního kruhu.

 Pracovní a grafomotorická:

 • Zařazovat činnosti k rozvoji hrubé i jemné motoriky. Upozornit rodiče na důležitost správného držení psacího náčiní.
 • Více se zaměřit na uvolnění zápěstí, ruky, „motáním“ klubíčka pro Mínu.
 • Užívání trojhranných tužek, pastelek, zařazování průpravných grafomotorických cviků do týdenních aktivit (k tomu patří i držení lžíce, motorika prstů – mačkání a trhání papíru, puzzle, skládanky, mozaiky, knoflíky…).
 • Rozvíjet a zdokonalovat sebeobsluhu.
 • Uklízet po sobě hračky a pomůcky.

    Průběžné vzdělávací cíle:

 • Postupně dodržovat základní pravidla chování a jednání: neubližovat si navzájem, umět navázat kontakt s ostatními dětmi a posilovat radost ze styku s nimi.
 • Vést děti k samostatnosti při sebeobsluze a získávání hyg. návyků (oblékání svlékání, uložit si věci na své místo, sebeobsluha při stolování, používání kapesníku, mýdla, apod..).
 • Podporovat dětská přátelství.
 • Respektovat pokyny p. učitelky.
 • Sžít se s kolektivem nových kamarádů, s režimem dne.
 • Zapojovat se do denních činností, aktivit a ranního kruhu.