Drobečková navigace

Úvod > MŠ Pastelka > Žlutá pastelka

Žlutá pastelka

Třídní učitelky: Petra Čižinská, Eliška Brustmannová

Třídní vzdělávací program 2023/24

Pojďme s krtkem do světa"

Plán akcí 2023/24

dle IB - integrovaných bloků školního vdělávacího programu

Když zaťuká podzim

 • Úvodní třídní schůzka.
 • Krtek si hraje rád, je to přeci kamarád.
 • Krtek připravuje hody z ovoce a zeleniny.
 • Krtek stromy maluje, vítr listy shazuje.

Vánoční čas a zimní radování

 • Čertovský rej.
 • Když vánoce zavoní.
 • Krtek a vánoční stromeček.
 • Krtek chystá sáňky na zimní radovánky.
 • Krtek má pohádky rád, bude nám je povídat.
 • Karneval.

Probouzíme jaro

 • První jarní paprsek.
 • Krtek se dívá za vrátka, jak se rodí zvířátka.
 • Jarní zvyky.
 • Moje rodina.
 • Svátek matek.

Se sluníčkem do světa

 • Krtek má rodinu rád, čímpak budou cestovat.
 • Než bys řekl pět, krtek objel svět!
 • Společný táborák.

Ostatní akce

 • Divadlo „Koloběžka“.
 • Nabídka knih pro rodiče.
 • Fotografování.

 

Plán integrovaných bloků 2023/24

Když zaťuká podzim

 • Krtek vítá kamarády.
 • Sklízíme s krtkem ovoce a zeleninu.
 • Krtek a podzimní počasí.
 • Jak krtek vykouzlil barevné stromy.
 • Pouštíme draky.

 

Vánoční čas a zimní radování

 • Jak potkal krtek čerta.
 • S krtkem na návštěvě u lesních zvířátek.
 • Krtek a vánoční stromeček.
 • Krtek sportuje a staví sněhuláka.
 • Jak se krtek nachladil.
 • Krtek vypráví pohádky.
 • Karnevalový rej.

Probouzíme jaro

 • Krtek poznává jarní kytičky.
 • Okolo krtka běhají mláďátka.
 • Velikonoční kraslice pro krtka.
 • Krtek a čarodějnice.
 • Jak krtek pomáhal zaječí rodině.
 • Maminky slaví svátek.

Se sluníčkem do světa

 • Krtek a autíčko.
 • Krtek u dinosaurů.
 • Vodní svět.
 • Těšíme se s krtkem na prázdniny.

Úkoly vzdělávacích činností vyplývající z evaluace předcházejícího šk.roku

Pohybová:

 • Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru.
 • Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě.
 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci.
 • Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem.

Jazyková:

 • Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči.
 • Pravidelně zařazovat artikulační a logopedické chvilky – GM, DC.
 • Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat.
 • Sledovat a vyprávět příběh, pohádku.

Poznávací:

 • Záměrně se soustředit a udržet pozornost.
 • Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si.
 • Chápat základní číselné a matematické pojmy.
 • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech.

Estetická:

 • Rozvoj schopnosti vnímat krásu přírody i předmětů a jevů kolem sebe.
 • Sebeobsluha.
 • Rozvíjet estetický cit ke svému okolí.
 • Rozvoj kulturně estetických (výtvarných, hudebních) dovedností.
 • Využívat nové techniky a materiály.

Sociální:

 • Dbát na dodržování pravidel třídní úmluvy.
 • Rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů dítěte k druhým lidem.
 • Rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat.
 • Vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách.

Pracovní a grafomotorická:

 • Rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné motoriky.
 • Zařazovat do týdenních aktivit průpravné grafomotorické cvičení.
 • Osvojení některých dovedností, které předcházejí čtení i psaní.
 • Spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí.
 • Vytvářet u dětí zdravé životní návyky – dodržování pitného režimu.

Průběžné vzdělávací cíle:

 • Rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí.
 • Zapojovat se do činností a aktivit.
 • Rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu.
 • Naslouchat přání dětí.
 • Spolupráce s rodiči.
 • Ochrana osobního soukromí dětí.