Zápis dětí do MŠ

 

 

Zápis dětí do MŠ

...................13.5.2020

dopoledne od  8.30  - 11.00 hod.

a

odpoledne od 14.00 - 15.30 hod.

 

Zápis se bude konat v  MŠ PASTELKA Svárovská 3315 ČL

a

v MŠ Dobranov 4    pro tamní rodiče

od 10,00 - do 11,00 h

od 12,00 - do 13,00 h

 

  Níže psané :

PLATÍ po zápise - po ...............13.5.2020

NĚKOLIK POKYNŮ PRO RODIČE -
1. Kdo nedodal potvrzení od lékaře , co nejdříve dodá
(jinak nemůže být vystaveno ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ)


2. Pro rozhodnutí se dostavit do MŠ PASTELKA Svárovská 3315 ČL .....27.5.2020 od 8.00 do 15.00 hod.


3. Tiskopis - Evidenční list pro dítě v MŠ , nechat potvrdit až v srpnu a donést do MŠ v den nástupu dítěte (tzn. v září). – rodiče ho  obdrží při převzetí rozhodnutí


4. seznam s přidělenými čísly – Rozhodnutí o přijetí do MŠ bude vyvěšen na webových stránkách MŠ www.mspastelka.cz   a v příslušné MŠ  (Svárovská 3315, nebo Dobranov 4)

Přihlášení